Dispecerat: 0335 408 707 / 0335 408 708  Fax: 0235 416 111
 Telefonul cetateanului: 0770 109 545
 Email: office@politialocalabarlad.ro 

  Poliția Locală a Municipiului Bârlad

  Poliția Locală Bârlad este organizată și funcționează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică. A fost înființată în baza Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 (**republicată**) a poliției locale, prin Hotărârea nr. 54 din 30.03.2011 a Consiliului Local Municipal Bârlad . Prin Hotărea nr. 98 din 29.04.2011 a Consiliului Local Municipal Bârlad , a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare .

  Poliția locală Bârlad își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive, ale administrației publice locale. În realizarea responsabilităților de satisfacere a interesului public, poliția locală Bârlad furnizează servicii care să aducă beneficii cetățenilor în planul protejării drepturilor și libertăților acestora, apără proprietatea publică și privată și acționează pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:

  a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

  b) circulația pe drumurile publice;

  c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

  d) protecția mediului;

  e) activitatea comercială;

  f) evidența persoanelor;

  g) alte domenii stabilite prin lege.

  Poliția Locală Bârlad este pregătită să soluționeze, în limita atribuțiilor legale, cu competență și celeritate, problemele cu care se confruntă cetățenii și toate solicitările administrației publice locale, prin exploatarea eficientă a resurselor umane și materiale. Evaluarea calității serviciilor prestate se reflectă în gradul de satisfacere al beneficiarilor – populația municipiului Bârlad și autoritatea publică locală.

  ULTIMELE STIRI SI COMUNICATE

  Politia Locala Barlad
  Politia Locala Barlad
  Politia Locala BarladWebMail Politia Locala Barlad